Skróty klawiszowe:

Wkrótce w naszej szkole

Kalendarz

Otwarty umysł

Strona główna » Życie szkoły » Otwarty umysł

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Otwarty umysł otwarte drzwi” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015. Organizatorem projektu jest Fundacja Edukacja Bez Granic.

PROJEKT OBEJMUJE:

  • Doradztwo edukacyjno - zawodowe warsztaty w celu zidentyfikowania mocnych stron, zainteresowań, cech osobowości, talentów i predyspozycji zawodowych oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym ·
  • Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego (ze wszystkich obowiązkowych na egzaminie gimnazjalnym przedmiotów: język polski, historia, WOS, język angielski, język niemiecki, matematyka oraz fizyka, chemia, biologia, geografia ·
  • Zajęcia rozwijające - zajęcia na poziomie rozszerzonym dla uczniów chcących poszerzyć wiedzę z wybranych przedmiotów i/lub chcących się przygotować do konkursów przedmiotowych ·
  • Warsztaty grupowe - 6-godzinne zajęcia, dla każdego ucznia do wyboru 1 z tematów: 1)autoprezentacja, 2) komunikacja interpersonalna,3) kreatywność, 4) techniki szybkiego czytania i uczenia się. · Wyjazdy tematyczne – do teatru w Krakowie na spektakl teatralny oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie uczniowie będą mieli możliwość prowadzić eksperymenty naukowe w specjalistycznych pracowniach.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy
UL. 17 STYCZNIA 2a, 42-436 Pilica

tel.: 32 67 350 37
e-mail: sekretariat@zspilica.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna