Skróty klawiszowe:

Wkrótce w naszej szkole

Kalendarz

RODO

Strona główna » Nasza szkoła » RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 

1.   Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 , z siedzibą

      ul. 17 stycznia 2a, 42-436 Pilica;

2.   Inspektorem ochrony danych  jest Pan Grzegorz Bojanek;

      Adres kontaktowy inspektora ochrony danych osobowych: iodo@pilica.pl

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z  prawa

     oświatowego, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o powszechnym

     ubezpieczeniu w NFZ;

4.  Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne

      konieczne do realizacji zadań lub realizacji umów;

5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.  Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania.

     Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa

     obowiązującymi w tym zakresie;

7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy posiada prawo do:

   dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia

    danych i wniesienia sprzeciwu;

8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia

    zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych

    danych osobowych;

9. Podanie danych osobowych jest wymagane.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia spraw i wniosków  kierowanych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy

 

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę Podstawową w Pilicy ma prawo  do  wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy
UL. 17 STYCZNIA 2a, 42-436 Pilica

tel.: 32 67 350 37
e-mail: sekretariat@zspilica.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna