Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zspilica.edu.pl

+48 32 67 350 37

Szkoła Podstawowa nr 1

Pilica

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

Nasza szkoła

Historia szkoły

Najwcześniejsze informacje o szkole w Pilicy pochodzą z 1409r. Wtedy to Elżbieta z Pileckich Granowska, późniejsza królowa Polski, pochodząca z Pilicy, uposażyła szkołę parafialną mieszczącą się na wzgórzu za kościołem św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Poziom kształcenia w pilickiej szkole musiał być dość wysoki, skoro w XV w. wielu Piliczan studiowało na Akademii Krakowskiej  (dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński), a Jan z Pilczy w 1490r. został rektorem tej uczelni. W XVI w. szkoła w Pilicy przechodziła trudny okres, ale w początkach XVII w. Stanisław Padniewski –ówczesny właściciel Pilicy –odnowił ją i ustalił, że nauczycielem w niej może być tylko absolwent Akademii Krakowskiej. Po potopie szwedzkim szkoła zyskała nowy, dwuizbowy budynek. Pod koniec XVIII w. uczyły się w niej dzieci od 5 roku życia, a liczba uczniów była niewielka - ok. 34. W okresie zaborów szkoła była parafialna i koedukacyjna. Rok szkolny trwał od 11.11 do Wielkanocy. Nauka obejmowała religię, czytanie i pisanie. W 1817r. powstał okręg szkolny pilicki i utworzono szkołę elementarną dla dzieci chrześcijańskich i żydowskich. Ciężar utrzymania jej spadł na mieszkańców Pilicy. Do szkoły mogło uczęszczać nie więcej niż dwoje dzieci z jednego gospodarstwa, a ich rodzice musieli posiadać własny dom. Powstała też Szkoła Rzemieślniczo- Niedzielna, w której uczono zawodu. Po uzyskaniu niepodległości w Pilicy powstała Publiczna Szkoła Powszechna Miejska. Jej kierownikiem został Władysław Jeleń( jego grób znajduje się na naszym cmentarzu). Z inicjatywy Feliksa Borysławskiego 1.09.1917r. zostało powołane 4- klasowe Progimnazjum Ogólnokształcące- Koedukacyjne. Mieściło się ono przy ul. Zawierciańskiej. Uczyło się w nim 100 uczniów. Odbywały się też kursy dla dorosłych. Była to szkoła prywatna. Nauczycielami w niej byli : dr Zygnunt Pyrowicz, Eugeniusz Stolarski, Helena Wilczakówna, ks. Mieczysław Froelich. W 1920r. Progimnazjum zamknięto z powodu zbyt wysokiego czesnego. W 1921r. powstała 7- klasowa szkoła powszechna funkcjonująca w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej. W latach 1939 -1945 nadzorowali ją hitlerowcy. Dlatego też zaczęły działać tajne komplety prowadzone przez Janinę Graniecką, Kamilę Jędrzejkowską, Zofię Kozielską, Annę Pyrowicz, Feliksa Kwiatkowskiego. W kwietniu 1947r. Gminna Rada Narodowa postanawia wybudować nową szkołę i wybiera Komitet Budowy Szkoły. W skład jego weszli: Władysław Zonfk –wójt, Stanisław Borek i 10 członków. 1.05. 1948r. GRN upoważnił zarząd do kupna od Heleny Arkuszewskiej działki -2 ha( po byłej słodowni) pod budowę szkoły. 21.04.1948r. GRN wystosował prośbę do Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego o zorganizowanie czwartej klasy szkoły nowego typu. Szkoła jednak funkcjonowała cały czas. Zajęcia odbywały się w pilickim zamku oraz przy ul. Senatorskiej. 1.09.1956r. odbyło się otwarcie nowej szkoły. Dyrektorem został Stanisław Borek. Miała ona kubaturę 12000m3. Została zbudowana z kamienia i cegły, a dach pokryto czerwoną dachówką. W środku było 15 pomieszczeń klasowych, 2 szatnie, 3 pomieszczenia administracyjne, 2 gabinety przedmiotowe, sala gimnastyczna, 2 świetlice, biblioteka, łaźnia z 9-cioma prysznicami, przebieralnia, gabinet lekarski i sala do prac ręcznych. Tak rozpoczęła działalność Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego przy ul. 17-go Stycznia 2a. Od 1.09.1967r. dokonano rozdzielenia szkoły podstawowej i liceum na 8- klasową SzP i 4- klasowe LO. Jednak do lutego 2006r. obie szkoły mieściły się w tym samym budynku. W latach 70- tych nasza szkoła podstawowa funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna. W 1999r. na wskutek reformy oświatowej wprowadzono kolejny podział na 6 –letnią szkołę podstawową i 3- letnie gimnazjum. Od 1.09.2006r. w szkole podstawowej utworzono klasy sportowe. Do naszej szkoły podstawowej uczęszczają dzieci z Pilicy, Zarzecza, Biskupic, Kocikowej, Woli Kocikowej, Smolenia, Złożeńca,a do gimnazjum młodzież z Pilicy, Zarzecza, Biskupic, Kocikowej, Woli Kocikowej, Smolenia, Złożeńca, Dzwonowic, Dzwono-Sierbowic, Sierbowic, Szyc, Siadczy, Solcy, Kidowa, Przychód, Sławniowa, Dobrej, Koloni Dobrej oraz części Szypowic. W ostatnich latach szkoła zmieniła wygląd. Wymieniony został dach, okna, ocieplono budynek , otynkowano go i pomalowano. W środku wyremontowano i odnowiono klasy i korytarze. Wyremontowano salę gimnastyczną. Do wielu klas zakupiono nowe kolorowe stoliki i krzesła. Przy szkole powstała nowoczesna hala sportowa i siłownia oraz nowoczesny kompleks sportowy, na który składają się: boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki plażowej, kort tenisowy, bieżnia, plac zabaw. Dyrektorzy naszej szkoły (lata sprawowania funkcji) Stanisław Borek (1956-1965) Stanisław Czech (1965-1967) Mieczysław Kozłowski (1967-1973) Henryk Galon (1973-1979) Wiesław Piechowski (1980) Józef Kociołek (1981-1984) Wiesława Surma (1984-1994) Barbara Kwiecień (1994-2005) Helena Musialska (gimnazjum 1999-2006) Leszek Sobota (szkoła podstawowa i gimnazjum od 2005)

Zdjęcie: 21 FINAŁOWY KONCERT WOŚP

21 FINAŁOWY KONCERT WOŚP

Zdjęcie: ZŁOTY MEDAL W TAEKWONDO.

ZŁOTY MEDAL W TAEKWONDO.

Zdjęcie: WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY.

WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY.

Zdjęcie: FESTYN RODZINNY 2013.

FESTYN RODZINNY 2013.

Zdjęcie: Z WIZYTĄ W PRZESZŁOŚCI...

Z WIZYTĄ W PRZESZŁOŚCI...

Zdjęcie: ŚLUBOWANIE KLAS I GIMNAZJUM 2013.

ŚLUBOWANIE KLAS I GIMNAZJUM 2013.

Zdjęcie: OTWARCIE BOISKA SPORTOWEGO 2013.

OTWARCIE BOISKA SPORTOWEGO 2013.

Zdjęcie: Turniej badmintona.

Turniej badmintona.

Zdjęcie: Dzień bezpieczeństwa 2014.

Dzień bezpieczeństwa 2014.

Zdjęcie: Wycieczka do miasteczka Twinpigs 2014.

Wycieczka do miasteczka Twinpigs 2014.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.